Měřím.cz

Měřím dobře - měřím rád!

Nivelační lasery měří vodorovnou rovinu

Stavební nivelační lasery pro základní měření a vytyčování výšek

Stavební nivelační lasery pro základní měření a vytyčování výšek

Významnou podskupinou stavebních laserů jsou tzv. nivelační lasery. Jak již název napovídá, nivelační laser, někdy nazývaný horizontální laser, je určen jen pro měření vodorovné (horizontální) roviny. Nivelační lasery se vyznačují naprosto jednoduchou obsluhou. Po jejich postavení na stativ, nebo na jinou vhodnou podstavu, se přístroj sám urovná a okamžitě začne vysílat paprsek ve vodorovné rovině. Protože měření a vytyčování výšek je na stavbách jedna z nejčastěji využívaných úloh, jsou nivelační lasery standardní výbavou stabevních firem.

Pro práci v exteriéru se využívají téměř výhradně rotační nivelační lasery. Ty mají dosah několik stovek metrů, vysokou přesnost a navíc mají i funkci neustálé kontroly správného postavení. Součástí standardní sestavy pak je i přijímač laserového paprsku. Některé nivelační lasery umožňují i nastavení obecně skloněné roviny - to však již bez možnosti kontroly ustavení v průběhu měření. V interiéru je možné jako nivelační laser použít i takový křížový laser, který má možnost vysílat vodorovný paprsek do všech směrů najednou (360°). Nivelační laser může při přenášení výšek nahradit i optický nivelační přístroj.

Nabídka rotačních nivelačních laserů

  • Nivelační laser Pulsar H

    Rotační nivelační laser Pulsar H je určen pro měření vodorovné roviny s přesností ±10 mm/100 m

  • Nivelační laser Zone 20H

    Rotační nivelační laser Geomax Zone 20H je určen pro měření vodorovné roviny s přesností ±5 mm/100 m

  • Nivelační laser Vision H

    Rotační nivelační laser Vision H je určen pro měření vodorovné roviny s přesností ±5 mm/100 m

Porovnání rotačního laseru s křížovým laserem

Porovnání rotačního laseru s křížovým laserem

Porovnáme-li rotační laser s křížovým laserem, hlavní rozdíl je v dosahu a v přesnosti měření. Rotační lasery jsou výkonnější, mají dosah stovek metrů, a proto se využívají především v exteriéru. Nicméně samozřejmě nic nebrání jejich použití i v interiéru. Rotační laser mívá pracovní dosah i několit set metrů a soušástí standardní sestavy bývá i laserový přijímač s držákem na laserovou lať. Křížový laser má dosah 10 - 20 m bez přijímače a jen pár desitek metrů s přijímačem, přičemž laserový přijímač nebývá součástí jeho standardní sestavy.

Tato stránka používá cookies. Vice info