Měřím.cz

Měřím dobře - měřím rád!

GNSS systémy

GNSS systémy - pozdrav z budoucnosti

GNSS systémy - pozdrav z budoucnosti

GNSS (Global Navigation Satellite System) je označení pro každý satelitní systém, který se používá pro přesné určení geografické polohy uživatele kdekoli na světě. V současné době jsou v plném provozu dva GNSS systémy: Spojené státy provozují systém nazvaný GPS (Global Positioning System) a Ruská federace provozuje systém nazvaný GLONASS (Global Orbiting Navigation Satellite System). Pro Evropu by v případě plného zprovoznění byl zajímavý třetí GNSS systém zvaný Galileo. Každý ze systémů GNSS využívá oběžné družice pracující ve spojení se sítí pozemních stanic.

Všechny GNSS systémy (družicové navigační systémy) využívají pro výpočet polohy tzv. triangulaci, pomocí které probíhají výpočty lokalizující polohu. Vždy je nutné získat tyto informace z několika různých satelitů - minimálně však ze čtyř ve stejném časovém intervalu. Každý GNSS satelit vysílá zakódované signály v přesných intervalech. Přijímač umístěný v blízkosti zemského porchu přijímá tyto informace a je schopen výpočíst svoji přesnou polohu (3D).

Přesnost určení polohy se liší dle použité technologie; jiná technologie je určena pro přesné geodetické měření, jiná pro sledování pozemní dopravy, pro turismus...

Hlavní využití GNSS systémů

Hlavní využití GNSS systémů

Počáteční využití prvních GNSS systémů (GPS a GLONASS) bylo ve vojenství, protože GNSS systémy byly původně navrženy pro určování polohy a přesnou navigaci kdekoliv na zemském povrchu. Nicméně poměrně brzy byl systém GPS uvolněn vládou USA i pro civilní účely a podobným způsobem byl posléze pro stejné využití uvolněn i systém GLONASS. Dá se předpokládat, že díky miniaturizaci a stále lepšímu výkonu se budou GNSS zařízení stále více prosazovat i v životě každého člověka a to i v oblastech, pro které původně nebyly konstruovány.

GNSS je přesné měřeníV současné době se GNSS systémy využívají v mnoha oblastech průmyslu či běžného života jednotlivců. Jedním z hlavních oborů, ve kterém se GNSS systémy používají je tvorba map. Využití GNSS techniky v geodézii představuje bezesporu revoluci ve způsobu geodetického měření. Dnes je možné GNSS systémy využívat nejen pro vlastní měření a vytyčování v terénu, pro mapování velkých území, ale i pro účely GIS, pro letecké snímkování (fotogrametrie), přesné obdělávání půdy, atd.Další informace

Tato stránka používá cookies. Vice info