Měřím.cz

Měřím dobře - měřím rád!

Stavební rotační lasery

Stavební rotační lasery pro měření a vytyčování rovin

Stavební rotační lasery pro měření a vytyčování rovin

Rotační lasery se využívají především ve stavební výrobě a v menší míře i v zemědělství, zahradnictví či krajinotvorbě. Jde o měřické zařízení, které umí přesně a jednoznačně vytýčit vodorovnou rovinu (to nejčastěji), skloněnou rovinu a některé typy dokonce i rovinu svislou. Rotační laser je proto na stavbě možné využívat již od úvodní přípravý terénu, přes navazující betonáže, až po závěrečné osazování technologií. Velkou výhodou rotačního laseru je jeho snadná obsluha. Na měření pak postačí jeden pracovník, který nepotřebuje žádné složité školení či komplikované zaučování. Měření rovin vykonáte s pomocí rotačního laseru kdykoliv, přesně a rychle.

Rotační lasery vysílají laserový paprsek, zpravidla viditelné červené barvy, který je vhodné zachytávat (detekovat) tzv. laserovým přijímačem. Některé rotační lasery vysílají i paprsek barvy zelené, který je o něco lépe viditelný při práci v interiéru. Obecně platní, že na otevřených prostranstvích nebo v dobře prosvětlených halách je při práci s rotačním laserem vždy nutné používat senzor, laserový detektor - přijímač laserového paprsku. Některé rotační lasery je možné ovládat i prostřednictvím dálkového ovladače.

Porovnání rotačního laseru s křížovým laserem

Porovnání rotačního laseru s křížovým laserem

Porovnáme-li rotační laser s křížovým laserem, hlavní rozdíl je v dosahu a v přesnosti měření. Rotační lasery jsou výkonnější, mají dosah stovek metrů, a proto se využívají především v exteriéru. Nicméně samozřejmě nic nebrání jejich použití i v interiéru. Rotační laser mívá pracovní dosah i několit set metrů a soušástí standardní sestavy bývá i laserový přijímač s držákem na laserovou lať. Křížový laser má dosah 10 - 20 m bez přijímače a jen pár desitek metrů s přijímačem, přičemž laserový přijímač nebývá součástí jeho standardní sestavy.

Zone60 DG Beam

Sklonový laser Geomax Zone60 DG Beam

Geomax Zone60 DG Beam

automatické vyhledání polohy přijímače

Tato stránka používá cookies. Vice info