Měřím.cz

Měřím dobře - měřím rád!

Potrubní lasery pro výstavbu kanalizace

Potrubní lasery pro měření a vytyčování kanalizace

Potrubní laser vysílá laserový paprsek, zpravidla červený o vlnové délce 635 nm, který vytváří viditelnou laserovou vodící přímku. Po jejím zachycení terčem, je možné ihned přesně umístit další prvek budované trasy (např. kanalizační rouru.). Existují i potrubní lasery, které vysílají paprsek zelené barvy. Potrubní laser má jednoduchý a přehledný ovládací panel a především pak i dobře čitelný displej s velkými číslicemi a přehlednými ikonami, což dovoluje rychlé nastavení laserového paprsku do požadovaného směru a sklonu. Sklon je možno zadávat v procentech (%) nebo v promilích (‰).

Potrubní lasery se využívají zejména při liniových pracích, především při budování kanalizace. Z tohoto důvodu se pro toto zařízení používá další pojmenování jako např. kanalizační, kanálový, liniový nebo vytyčovací laser. A možná jste se setkali i s tím, že ve stavařské hantýrce se pro potrubní laser používá název prasátko. Kromě pokládky kanalizačního potrubí se potrubní laser využívá i pro přesné osazování obrubníků do daného směru a sklonu. Významným znakem potrubních laserů je jejich vysoká vodotěsnost, naprostá prachotěsnost a snadná obsluha.

Potrubní lasery jsou velmi odolné přístroje

Potrubní lasery jsou velmi odolné přístroje

Potrubní lasery Geomax jsou konstruovány jako velmi odolná zařízení, jejichž vysoká vodotěsnost a prachotěsnost je charakterizovaná koeficientem IP 68. Jen pro ilustraci: hodnota koeficitentu IP 68 značí absolutní odolnost vůči vodě (potopení do vody až do hloubky 3m) a prachu. Možnost použití v potrubí od poloměru 125 mm.

Podobně i samotná schránka laseru je maximálně tvarově odolná, díky čemuž je potrubní laser velmi dobře chráněn před případným poškozením jeho optických, elektronických i mechanických součástí. Potrubní lasery mají přehledný a dobře čitelný displej s integrovaným ovládacím panelem, pomocí kterého se laserový paprsek nastavuje do požadovaného směru a sklonu. Sklon je možné zadávat přímo v procentech (%) nebo v promilích (‰).Další informace

 

Tato stránka používá cookies. Vice info