Měřím.cz

Měřím dobře - měřím rád!

Hledačky vedení

Vyhledávání pomocí hledaček skrytých vedení

Vyhledávání pomocí hledaček skrytých vedení

Hledačka podzemních vedení je zařízení, které dokáže přesné zjistit průběh vedení pod povrchem. Používání hledaček má velký význam při zemních pracích, kdy vyhledání polohy vedení výrazným způsobem eliminuje jejich náhodné přerušení v průběhu prací. Lokátory podzemních vedení (také detektor nebo hledačka inženýrských sítí) jsou určeny trasování nejen ještě před započetím zemních prací, ale i v jejich průběhu. Po odkrytí horních vrstev zeminy je znovu nutné přítomnost těchto vedení ověřit. Hledačku inženýrských sítí je možné vzužít i při dokumentaci území pro účely kolaudace. Výkonnější hledačky dokonce dokáží určit i hloubku takového vedení pod povrchem.

Aktuální nabídka lokátorů podzemních vedení

Samostatný lokátor Lokátor s generátorem Generátor signálu

odkaz    odkazodkaz

Jak se hledačka či lokátor podzemních vedení ovládá?

Generátor signálů EZiTEXZákladní ovládání hledačky je velmi snadné, všechny údaje se zobrazují na dobře čitelném displeji (má možnost podsvětlení) a dokonce je možné i aktivovat zvukové signály, které pomáhají zrychlit vlastní postup práce při trasování či vyhledávání. Většinou se tyto lokátory využívají mimo budovy a slouží k vyhledávání podzemních vedení, ověření či trasování průběhu potrubí, telekomunikačních vedení.... Jinými slovy, hledačka vedení umožní lokalizaci podzemních inženýrských sítí přímo v terénu. Každý lokátor může vyhledávat pod povrchem (resp. pod zemí) skryté podzemní inženýrské sítě samostatně, to v případě, že hledané podzemní vedení spontanně vyzařuje elektromagnetické vlnění. V případě, že jde o inženýrské sítě, které tuto vlastnost nemají, používá se lokátor podzemního vedení ve spojení s tzv. generátorem signálu a s některými dalšími podpůrnými zařízeními jako jsou signální kleště, signální zástrčka apod.Další informace

Tato stránka používá cookies. Vice info