Měřím.cz

Měřím dobře - měřím rád!

Měření úhlů a sklonů

Okamžité měření sklonu či úhlu ve stavebnictví a strojírenství

Okamžité měření sklonu či úhlu ve stavebnictví a strojírenství

Měření sklonů a úhlů již patří ke speciálním měřickým postupům. Například sklony bylo dříve nutné určovat nepřímo, na základě změřeného převýšení a vzdálenosti mezi dvěma body. Pro tento postup se většinou využíval nivelační přístroj nebo teodolit. V dnešní době je možné využít buď sklonový laser, který umí vytvořit skloněnou rovinu daného sklonu nebo potrubní laser, které vysílá viditelnou laserovou přímku opět v zadaném sklonu. Při měření sklonu kovových nebo dřevěných prvků přímo ve stavebních konstrukcích se využívá digítální sklonoměr, někdy také nazývaný jako elektronická digitální vodováha. Sklonoměr bývá zabudován i do některých moderních laserových dálkoměrů.

Pro měření vodorovných úhlů se používá především teodolit, což je velmi přesný přístroj pro úhlové měření. Podobně lze pro měření úhlů využít i nivelační přístroj, jehož přesnost je pro krátké záměry také dostatečná. Moderním zařízením pro měření úhlů v konstrukcích je elektronický úhloměr, který umí s vysokou přesností zobrazit hodnotu úhlu sevřeného jeho dvěma rameny.

Profesionální měřící technika pro měření sklonů

 • Sklonový laser

  Moderní sklonový rotační laser umožňuje nastavení sklonu v obou osách přímo v %.

 • Potrubní laser

  Potrubní laser umí s vysokou přesností vysílat viditelný laserový paprsek v daném sklonu. 

 • Sklonoměr

  Elektronický digitální sklonoměr zobrazuje hodnotu aktuálního sklonu na velkém displeji.

 • Totální stanice

  Totální stanici je možné využít k přesnému vytyčování či měření sklonů.

 • Teodolit

  Elektronický teodolit slouží k měření vodorovných úhlů v průběhu stavby.

 • Nivelační přístroj

  Optický nivelační přístroj je možné využít i k nepřímému určení měřeného sklonu.

Tato stránka používá cookies. Vice info