Měřím.cz

Měřím dobře - měřím rád!

Potrubní lasery

Rychlost a přesnost, to jsou potrubní lasery

Rychlost a přesnost, to jsou potrubní lasery

Potrubní laser se uplatní hlavně při budování liniových staveb či inženýrských sítí - především pak při výstavbě kanalizace. Z tohoto důvodu můžete pro potrubní laser slyšet i pojmenování kanalizační laser či kanálový laser. Tento liniový laser ale lze  využívat nejen pro budování kanalizací, ale i například pro všechny liniové stavby (obrubníky, betonová koryta...), u kterých je nutné dodržet po celé trase přesně daný sklon.

Z potrubního laseru vychází viditelný laserový paprsek, který má přesně daný směr a sklon. Jinými slovy, laserový paprsek vycházející z potrubního laseru vytváří jednoznačnou vodící přímku. Laserová stopa se zachytává speciálním terčem, který se pokládá přímo do kanalizačního potrubí, a díky němuž lze nový prvek trasy (díl potrubí) ihned přesně umístit a připojit k již usazeným dílům.

Přesnost nastavení vodícího laserového paprsku (laserová stopa) potrubních laserů AMA je 5mm/100m. Sklon paprsku je možné nastavit v rozmezí -10% až +40%bez nutnosti přenastavovat potrubní laser ze základního postavení.

Potrubní lasery jsou velmi odolné přístroje

Potrubní lasery jsou velmi odolné přístroje

Potrubní lasery Geomax jsou konstruovány jako velmi odolná zařízení, jejichž vysoká vodotěsnost a prachotěsnost je charakterizovaná koeficientem IP 68. Jen pro ilustraci: hodnota koeficitentu IP 68 značí absolutní odolnost vůči vodě (potopení do vody až do hloubky 3m) a prachu. Možnost použití v potrubí od poloměru 125 mm.

Podobně i samotná schránka laseru je maximálně tvarově odolná, díky čemuž je potrubní laser velmi dobře chráněn před případným poškozením jeho optických, elektronických i mechanických součástí. Potrubní lasery mají přehledný a dobře čitelný displej s integrovaným ovládacím panelem, pomocí kterého se laserový paprsek nastavuje do požadovaného směru a sklonu. Sklon je možné zadávat přímo v procentech (%) nebo v promilích (‰).Další informace

 

Tato stránka používá cookies. Vice info